www.bizleme.com
Online poslovni softver

Istražite funkcije dizajnirane tako da omoguće kompletno poslovanje

Onlajn fakturisanje, jednostavan i intuitivan proces upravljanja naplatom, kreiranje proizvoda i cena

Upravljanje sistemom za naplatu, Magacinom, Fakturama dobavljača

Funkcionalnost softvera

Ovde se možete susresti sa samo nekim funkcijama BizleMe softvera, ima ih još a planirano je i uvođenje novih. Sve što je pred vama nema ograničenja, ni po pitanju broja proizvoda, niti cenovnika, lokacija itd. Sve je odmah i u potpunosti dostupno!

analitycs

Naslovna

Na početnoj stranici možete imati uvid u sve: u izdate fakture i one koje su za izdavanje, u troškove koje snosite i novčana sredstva u blagajni; uvek znate kako se odvija vaše poslovanje

inventory

Više valuta

Dodajte onoliko valuta koliko želite, svaka transakcija se obavlja u odabranoj valuti, ali se automatski beleži i pretvara u vašu

credit_card

Više lokacija

Možete da napravite koliko god želite lokacija i radite sa grupama ljudi po lokaciji, i dalje ćete imati kontrolu nad sveobuhvatnim razvojem vašeg poslovanja

credit_card

Online fakturisanje

Crea fatture in 3 click, puoi creare fatture pro-forma, fatture semplici e con valute diverse, inviando una fattura registri in automatico le scadenze del cliente e la prima nota. Puoi personalizzare il documento e inserire il tuo logo

inventory

Predračuni

Brzinski kreirajte predračune, a zatim ih, uz samo dva jednostavna klika, pretvorite u fakture. Dokumenta ostaju međusobno povezana i pomoću grafičkog pregledača možete videti njihov status

Aktivni ciklus

Možete da napravite porudžbinu i pretvorite je u transportni dokument, a potom u fakture i knjižna odobrenja. Grafički pregledač će vam uvek pokazati koja dokumenta i koliko njih su međusobno povezani

credit_card

Mreža agenta

Možete upravljati mrežom svojih agenata i proveravati njihov rad, možete da ubacite agente u listu ili dok fakturišete, lista će se automatski ažurirati

inventory

Magacin

Dok regstrujete nabavke i prodaju dopunjavate i praznite magacin automatski, a uz pomoć namenskih funkcija možete izvršiti prilagođavanja i ručni popis
credit_card

Proizvodi

Codifica in modo semplice e veloce i tuoi articoli di magazzino, puoi abbinare o meno il prezzo di vendita e il listino perché lo puoi decidere all’emissione del documento. Puoi inoltre creare
prodotti, oppure codificare servizi

credit_card

Nabavka

Kupovinu možete beležiti fakturama dobavljača i automatski dopuniti magacin dolaznom robom

inventory

Prevoznici

Možete da registrujete svoje prevoznike, ili da ih unesete dok kreirate fakture i lista će se automatski ažurirati
credit_card

Naplata i rokovi

Registra velocemente gli incassi dei tuoi clienti e controlla quanto devi ancora riscuotere

Pridružite nam se!

Želite da budete deo projekta?

Možete zatražiti besplatan pristup BizleMe softveru! Kontaktirajte nas i saznajte kako da postenete deo tima

www.bizleme.com

BizleMe je online poslovni softver namenjen preduzećima, preduzetnicima i drugim pravnim subjektima.

BizleMe © 2019. All rights reserved. BizleMe  s.r.l. – Piva 01833910704 – Via Altobello 3/A – 86100 Campobasso (CB) – Italy PEC: info@bizleme.com

sr_RSSR